Etc Sunsari

nepal-govt

प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय

शिक्षा तालिम केन्द्र, प्रदेश नं १
इनरुवा, सुनसरी ।

सूचनाहरु

१. तलको सूचना अनुसार प्रदेश नं १ अन्तर्गतका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत नेपाल शिक्षा सेवाका प्राविधिक सहायकहरुको लागि सञ्चालन हुने ३० दिने सेवाकालिन तालिममा सहभागी हुनको लागि भर्नु पर्ने गुगल फाराम लिङ्क https://forms.gle/YL1Hbead4vPPLKGu6

Important Links